De klik

Om als interimmer succesvol waarde toe te kunnen voegen moet er een klik zijn met de opdrachtgever, directe betrokkenen en de organisatie.

Daarom is het een voorwaarde om goed kennis te maken en zaken vooraf goed te bespreken. Dit vanzelfsprekend in eerste instantie geheel vrijblijvend.

De kennis-klik moet allereerst kloppen. De gevraagde kennis, kunde en vaardigheden moeten aansluiten bij het profiel van de interimmer. Dit kan ‘op papier’ maar bij voorkeur face-to-face of via een teams, zoom, google meet, etc.

De volgende stap is het verkennen van de persoonlijke / organisatie klik. Deze klik moet face-to-face (teams, zoom, google meet, etc. in deze tijd is een alternatief) gezocht worden met minimaal de opdrachtgever, maar liever ook met direct betrokkenen bij de opdracht.

Voor beide kliks geldt dat het zowel de verantwoordelijkheid van de interimmer als ook van de opdrachtgever is om hier kritisch in te staan en bij twijfel vooral niet tot een opdracht te komen.

Reacties zijn gesloten.